Yvonne Bleize MSc

Yvonne Bleize MSc

Ik ben nieuwsgierig, communicatief en slagvaardig. Eerlijk zakendoen, verantwoordelijkheid nemen en blijven ontwikkelen is voor mij belangrijk. In combinatie met mijn fascinatie voor gedrag van mensen (in hun werk) leidt dit tot een brede inzetbaarheid op het gebied van gedrags- en organisatieverandering.

Ik kies vaak de rol van de navigator; ik stippel routes uit, adviseer over elementen die op iemands pad komen, en help de ander het roer van zijn of haar eigen leven of carrière stevig in handen te houden.

Werkervaring

Recent stond de teller op 35 jaar werkervaring. De eerste 20 jaar lag de nadruk op adviesfuncties in corporate communicatie en reputatiemanagement. Vervolgens verlegde ik mijn aandacht naar de interne organisatie en conflictmanagement. Ik heb gewerkt in diverse functies; consultant, programmamanager, directeur(-bestuurder), toezichthouder, wethouder en heb operationele en leidinggevende ervaring (5-100 medewerkers).

Opleiding

Binnen de Master Corporate Communications/Reputation management deed ik onderzoek naar het Leiderschaps-vacuum bij familiebedrijven gedurende de periode van bedrijfsopvolging.  Mijn thesis ‘Realizing the Inheritance’ (Erasmus Universiteit) werd beloond met de Boer & Croon communication award. Generatieverschillen, leiderschapsstijlen en communicatiestijlen binnen familie-bedrijven vormden de centrale thema’s.

Voor de thesis van de Master Arbeids- en organisatiepsychologie onderzocht ik de relatie tussen Deviant werkgedrag en het Ethisch Klimaat van organisaties. Hiervoor ontwikkelde ik een werksessie met Lego® Serious Play® waarmee medewerkers het Morele Kompas van hun organisatie kunnen samenstellen waarna een gedeeld begrip en meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ethisch handelen ontstaat. Ik heb me gespecialiseerd in ongewenst gedrag op de werkvloer en psychosociale arbeidsbelasting.

Ik ben in 2012 opgeleid als mediator waarbij mijn focus ligt op arbeidsmediation (specialisatie 2020).

Fundament voor mijn coach- en (team)ontwikkeltrajecten is altijd een Hogan-assessment. De uitkomsten hiervan bieden voor deelnemers veel houvast. Ik ben gecertificeerd in het afnemen en beoordelen van de assessments.