Yvonne Bleize

Yvonne Bleize

organisatiepsycholoog MSc

Ik ben nieuwsgierig, communicatief en slagvaardig. Eerlijk zakendoen, verantwoordelijkheid nemen en blijven ontwikkelen is voor mij belangrijk. In combinatie met mijn fascinatie voor gedrag van mensen (in hun werk) leidt dit tot een brede inzetbaarheid op het gebied van individuele ontwikkeling, teamontwikkeling en gedrags- en organisatieverandering.

Maar bovenal ben ik een rijk mens; met drie mooie volwassen kinderen en twee kleinkinderen die ik mag zien opgroeien, een huisje op het platteland met fijne tuin en voldoende rust in mijn hoofd om een beetje creatief aan te modderen.

Wil je een meer traditionele cv, dan kun je hieronder verder lezen.

Werkervaring

Recent stond de teller op 38 jaar werkervaring. De eerste 20 jaar lag de nadruk op adviesfuncties in corporate communicatie en reputatiemanagement en deed ik veel ervaring op in woordvoering (nationaal). Vervolgens verlegde ik mijn aandacht naar de interne organisatie en conflictmanagement. Ik heb gewerkt in diverse functies; consultant, programmamanager, directeur(-bestuurder), toezichthouder, wethouder, strategisch adviseur en heb operationele en leidinggevende ervaring (5-100 medewerkers). Ik heb veel ervaring op het snijvlak publiek/privaat en binnen commerciële bedrijven en overheidsorganisaties.

Opleiding

Binnen de Master Corporate Communications/Reputation management deed ik onderzoek naar het Leiderschaps-vacuum bij familiebedrijven gedurende de periode van bedrijfsopvolging.  Mijn thesis ‘Realizing the Inheritance’ (Erasmus Universiteit) werd beloond met de Boer & Croon communication award. Generatieverschillen, leiderschapsstijlen en communicatiestijlen binnen familie-bedrijven vormden de centrale thema’s.

Voor de thesis van de Master Arbeids- en organisatiepsychologie onderzocht ik de relatie tussen Deviant werkgedrag en het Ethisch Klimaat van organisaties. Hiervoor ontwikkelde ik een werksessie met Lego® Serious Play® waarmee medewerkers het Morele Kompas van hun organisatie kunnen samenstellen waarna een gedeeld begrip en meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ethisch handelen ontstaat.

Ik ben in 2012 opgeleid als mediator met specialisatie arbeidsmediation (2020). Maar met behulp van de Triadentool (licentie 2023) waarmee de kwaliteit van relaties inzichtelijk wordt gemaakt, benader ik conflicten en spanningen nu vooral vanuit de relatie; met aansprekende resultaten als gevolg.

Fundament voor mijn programma’s is altijd een Hogan-assessment. De uitkomsten van deze wetenschappelijk gevalideerde persoonlijkheidstest bieden voor deelnemers veel houvast. Ik ben gecertificeerd in het afnemen en beoordelen van de assessments.

P.s. Cultuur en Duurzaamheid

Als wethouder in de Gemeente Leeuwarden (va 2006) had ik twee portefeuilles die in de jaren die volgden mijn bijzondere belangstelling bleven houden en waar ik ook professioneel invulling aan heb gegeven.

Ik was 10 jaar voorzitter van Liet, het jaarlijkse songfestival voor de Friese taal en daarnaast ook ‘chairman’ van Liet International. Dit festival voor Europese minderheidstalen bracht me jaarlijks op de mooiste plekken in Europa waar bijzondere talen worden gesproken. We organiseerden festivals in o.a. Zweeds Lapland (Sami), op Corsica, in Lorient en Udine en bij onze Nedersaksische buren. Als bestuurslid heb ik me ingezet voor Museum Belvedere in Oranjewoud en ik ben 3 jaar directeur geweest van popcentrum Neushoorn in Leeuwarden.

The inconvenient Truth, was in 2006 wereldwijd een belangrijke eye-opener; we verbruiken de middelen en mogelijkheden die de aarde ons biedt in een tempo waarbij herstel eigenlijk niet meer mogelijk is. Dit gaf een boost aan mooie programma’s voor het verduurzamen van woningen en mobiliteit. In 2011 volgde ik de leergang The Natural Step (TNS), voor mij tot nu toe de meest duidelijke filosofie over de wijze waarop wij destructief omgaan met de aarde en de mensheid, maar waar ook oplossingen uit naar voren komen. Samen met Lucie Gelderblom ontwikkelde ik het programma 5xBeterBezig; gebaseerd op TNS maar uitgewerkt samen met kinderen van 8-9 jaar zodat de vertaalslag naar de jeugd sneller gemaakt kon worden. We hebben 5xBeterBezig samen met enthousiaste vrijwilligers kunnen uitrollen op tientallen basisscholen in Fryslan, bij dorpen en wijken en binnen gezondheidsorganisaties. Het filmpje dat we over de methode maakten is nog steeds actueel.