Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Als arbeidsmediator begeleid ik conflicten binnen bedrijven en organisaties, wanneer beide partijen vrijwillig en in gezamenlijkheid naar een oplossing willen zoeken. Ik werk hierbij conform de beroepseisen van de MfN waarin onpartijdigheid en vertrouwelijkheid vaste waarden zijn.

Dit kunnen conflicten tussen collega’s onderling zijn, of tussen werknemer en werkgever. Instemming met de aanpak van beide partijen is altijd het uitgangspunt, evenals vrijwillige deelname. Gedurende het traject zorg ik voor goede vastlegging van het verloop en de gemaakte afspraken.

Het herstel van de relatie, ongeacht of partijen na mediation nog met elkaar samenwerken, maakt onderdeel uit van het proces. Ieder conflict is anders: wil je toetsen of mediation kan helpen om jouw conflict op te lossen? Bel of contact me via mail voor een toetsend gesprek.

Op mijn locatie in Nijega kan een mediation-gesprek covid-proof plaatsvinden. De richtlijnen van RIVM worden nauwgezet gevolgd. Maar onder invloed van Lockdownmaatregelen kan het nodig zijn om elkaar digitaal te spreken. Wanneer gekozen wordt voor online mediation, draag ik zorg voor de regie en zal ik vooraf kort kennismaken met de individuele deelnemers aan het gesprek.