(onafhankelijk) Voorzitterschap

(onafhankelijk) Voorzitterschap

Goede vergaderingen zijn efficiƫnt, doelgericht en met een beetje goede wil geven ze ook energie. Niet alleen wanneer er sprake is van conflictueuze situaties, ook in reguliere overleggen is de energie vaak ver te zoeken: omdat deelnemers zich niet gehoord voelen, oeverloze discussie ook dit keer niet tot een besluit leiden, of omdat de voorbereiding van deelnemers te wensen overlaat.

Als voormalig vergadertijger heb ik in veel verschillende situaties ‘voorgezeten’. Deze ervaring zet ik graag in voor partijen die behoefte hebben aan meer structuur en duidelijkheid. Of in situaties waarin een onafhankelijk voorzitter van meerwaarde kan zijn. Vervanging van een afwezige voorzitter behoort ook tot de mogelijkheden.

In goed overleg met de organisatie of stichtingsbestuur bereid ik de agenda voor, draag zorg voor een zo positief mogelijk verloop van de vergadering, met aandacht en ruimte voor inbreng van de deelnemers. Uiteraard zorg ik voor het borgen van de afspraken conform de statuten en overige bedrijfsafspraken.

Wanneer je contact met me opneemt, spreken we even door of ik jou of je organisatie/bestuur kan ondersteunen.