Moreel Kompas

Moreel Kompas

Uit onderzoek blijkt een belangrijke relatie tussen het ethisch klimaat van een organisatie en de mate van ongewenst gedrag. Maar hoe beïnvloed je dat ethische klimaat? Een grote verantwoordelijkheid ligt bij het management; dáár moet het goede voorbeeld gegeven worden. Maar ook de medewerkers kunnen een mooie rol spelen in het bewaken van normen en waarden binnen een organisatie. Ik ontwikkelde drie werkvormen om organisaties te ondersteunen.

Moreel Leiderschap

Een individueel coachingstraject voor leiders en managers over toekomstbestendig leidinggeven, conflictmanagement en omgaan met morele dilemma’s. Dit traject is maatwerk en volgt op een vrijblijvende intake.

Moreel kompas met Lego Serious Play

Deze interactieve workshop stond centraal bij mijn afstudeerscriptie over ethiek in organisaties. De inzet van Lego Serious Play garandeert 100% actieve deelname en daarmee commitment van de deelnemers. De workshop vindt plaats op een fysieke locatie met ca. 6 deelnemers. De uitkomst is een set van gedeelde normen en waarden die gezamenlijk het morele kompas van deze groep medewerkers vormen.

Moreel kompas online

Samen met JGM Serious eXperiences ontwikkelde ik de online training Moreel Kompas. Uiteraard geïnspireerd door de off-line training met Lego, maar weer op een hele andere wijze. Twee interactieve en leuke sessies voor teams waarin de deelnemers worden uitgedaagd om morele dilemma’s op te lossen. Tijdens de eerste sessie van 2 uur is er alle aandacht voor bewustwording en theoretische verdieping. Na de tweede sessie ligt er een helder moreel kompas voor team en/of organisatie.