Mediation

Mediation

Veranderingen, spanningen, misverstanden; in iedere (werk)relatie komen ze voor. Wanneer er geen ruimte meer lijkt te zijn voor overleg, of wanneer spanningen zo hoog oplopen dat dit zijn weerslag krijgt op mensen en organisaties kan externe begeleiding effectief zijn.  Als arbeidsmediator begeleid ik conflicten binnen bedrijven, wanneer beide partijen vrijwillig en in gezamenlijkheid naar een oplossing willen zoeken. Ik werk hierbij conform de beroepseisen van de MfN waarin onpartijdigheid en vertrouwelijkheid vaste waarden zijn.

Instemming met de aanpak van beide partijen is altijd het uitgangspunt, evenals vrijwillige deelname. Gedurende het traject zorg ik voor goede vastlegging van het verloop en de gemaakte afspraken.

Het herstellen van de relatie, ongeacht of partijen na mediation nog met elkaar samenwerken, maakt onderdeel uit van het proces. Ieder conflict is anders: wil je toetsen of mediation kan helpen om jouw conflict op te lossen? Bel of contact me via mail voor een toetsend gesprek.

Binnen familiebedrijven spelen vaak hele specifieke issues en liggen verhoudingen vaak anders dan binnen andere organisaties en bedrijven. Check de mediation-aanpak die ik hier voor ontwikkelde.

Mediation is overigens niet de enige route om stukgelopen of stroeve processen weer op gang te helpen. Goede vergaderingen, met een heldere structuur en degelijk voorgezeten, kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Ik ben inzetbaar voor (onafhankelijk) voorzitterschap, waarbij ik in goed overleg met de organisatie of stichtingsbestuur de agenda voorbereid, zorgdraag voor een zo positief mogelijk verloop van de vergadering, met aandacht en ruimte voor inbreng van de deelnemers. Uiteraard zorg ik voor het borgen van de afspraken, conform de statuten en overige bedrijfsafspraken.

Mediation conform RIVM

Op mijn locatie in Nijega kan een mediation-gesprek covid-proof plaatsvinden. De richtlijnen van RIVM worden nauwgezet gevolgd. Maar onder invloed van Lockdownmaatregelen kan het nodig zijn om elkaar digitaal te spreken. 

Wanneer gekozen wordt voor online mediation, draag ik zorg voor de regie en zal ik vooraf kort kennismaken met de individuele deelnemers aan het gesprek.