Mediation

Mediation

Veranderingen, spanningen, misverstanden; in iedere (werk)relatie komen ze voor. Wanneer er geen ruimte meer lijkt te zijn voor overleg, of wanneer spanningen zo hoog oplopen dat dit zijn weerslag krijgt op mensen en organisaties kan externe begeleiding effectief zijn.  

Is er sprake van een specifiek conflict tussen werkgever en werknemer, of tussen collega’s onderling? Dan is arbeidsmediation wellicht een goede keuze.

Binnen familiebedrijven spelen vaak hele specifieke issues en liggen verhoudingen meestal anders dan binnen andere organisaties en bedrijven. Daar past een specifieke aanpak , zowel op het gebied van strategie en ontwikkeling als bij conflictsituaties.

Mediation is niet de enige route om stukgelopen of stroeve processen weer op gang te helpen. Goede vergaderingen, met een heldere structuur en degelijk voorgezeten, kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Ik ben inzetbaar voor (onafhankelijk) voorzitterschap, om een bestuur (tijdelijk) te begeleiden in roerige tijden.