Mediation

Mediation

Veranderingen, spanningen, misverstanden; in iedere (werk)relatie komen ze voor. Wanneer er geen ruimte meer lijkt te zijn voor overleg, of wanneer spanningen zo hoog oplopen dat dit zijn weerslag krijgt op mensen en organisaties kan externe begeleiding effectief zijn.

Is er sprake van een specifiek conflict tussen werkgever en werknemer, of tussen collega’s onderling? Dan kan arbeidsmediation een goede keuze zijn. Ik werk conform de richtlijnen van de Mfn. Samen goed verder of verstandig uit elkaar; ik draag zorg voor een respectvol traject.

Binnen familiebedrijven spelen vaak hele specifieke issues en liggen verhoudingen meestal anders dan binnen andere organisaties en bedrijven. Daar past een specifieke aanpak , zowel op het gebied van strategie en ontwikkeling als bij conflictsituaties.

Mediation is niet de enige route om stukgelopen of stroeve processen weer op gang te helpen. Goede vergaderingen, met een heldere structuur en degelijk voorgezeten, kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Ik ben inzetbaar als (onafhankelijk) voorzitter, om een bestuur (tijdelijk) te begeleiden in roerige tijden.

Op mijn locatie in Nijega kan een mediation-gesprek covid-proof plaatsvinden. De richtlijnen van RIVM worden nauwgezet gevolgd. Maar onder invloed van Lockdownmaatregelen kan het nodig zijn om elkaar digitaal te spreken. Wanneer gekozen wordt voor online mediation, draag ik zorg voor de regie en zal ik vooraf kort kennismaken met de individuele deelnemers aan het gesprek.