Conflictmanagement

Conflictmanagement

Veranderingen, spanningen, misverstanden; in iedere (werk)relatie komen ze voor. Wanneer er geen ruimte meer lijkt te zijn voor overleg, of wanneer spanningen zo hoog oplopen dat dit zijn weerslag krijgt op mensen en organisaties kan externe begeleiding effectief zijn. Aangepaste arbeidsomstandigheden onder invloed van Covid-19 lijken van invloed te zijn op de toename van arbeidsconflicten. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is er in Q3 van 2021 sprake van een stijging van 19% van het aantal arbeidsconflicten (bron; Interpolis)

Maar wat is een conflict? Wanneer er al spanningen zijn, transparantie of duidelijkheid ontbreekt, kan ‘het even niet eens zijn met elkaar’ onnodig leiden tot een conflict. Inzicht in verhoudingen en oplossingsrichtingen kunnen helpen je organisatie conflictbekwaam te maken.

Is er sprake van een specifiek conflict tussen werkgever en werknemer, of tussen collega’s onderling? Dan kan arbeidsmediation een goede keuze zijn. Ik werk conform de richtlijnen van de Mfn. Samen goed verder of verstandig uit elkaar; ik draag zorg voor een respectvol traject.

Mediation is niet de enige route om stukgelopen of stroeve processen weer op gang te helpen. Goede vergaderingen, met een heldere structuur en degelijk voorgezeten, kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Ik ben inzetbaar als (onafhankelijk) voorzitter, om een bestuur (tijdelijk) te begeleiden in roerige tijden.

Op mijn locatie in Nijega kan een mediation-gesprek covid-proof plaatsvinden. De richtlijnen van RIVM worden nauwgezet gevolgd.