Lego Serious Play

Lego Serious Play

Spelen met Lego kan iedereen. Het beste uit jezelf halen met Lego verrassend genoeg ook. Als je maar weet hoe! LEGO® Serious Play® is een fantastisch leuke en opmerkelijk effectieve methode voor strategie- en visieontwikkeling, teambuilding en brainstormsessies rondom ieder denkbaar vraagstuk.

De structuur van de methode leidt deelnemers op speelse wijze rond in hun eigen brein. Het ontsluit kennis die misschien niet direct top-of-mind is en maakt veel creativiteit los. Dit leidt tot nieuwe inzichten en de ontwikkeling van innovatieve ideeën.

Iedere workshop bestaat uit een aantal cycli waarin de deelnemers uitgedaagd worden, gaan bouwen, verhalen delen en op elkaar reflecteren. Kenmerkend voor een Lego sessie is dat het altijd een zogenaamde ‘lean forward’ bijeenkomst is; iedereen participeert voor 100% en op gelijkwaardig niveau. Dit creëert niet alleen een gedeeld begrip van het vraagstuk maar zorgt er ook voor dat iedere deelnemer zich mede-eigenaar voelt van de oplossingen en uitkomsten.

Het startpunt is voor iedere deelnemer gelijk; aan het begin van iedere workshop is uitgebreid aandacht voor het metaforisch bouwen, waardoor deelnemers zelf betekenis kunnen geven aan de stenen en hun eigen modellen. Lastige onderwerpen worden inzichtelijk gemaakt in tastbare driedimensionale modellen die met behulp van storytelling worden gedeeld met de andere deelnemers.