Home

Home

Gedoe op de werkvloer

Gedoe op de werkvloer; het komt in iedere organisatie wel eens voor. Wanneer er niet tijdig op wordt geanticipeerd kan het vervelende vormen aannemen. Naast dat het voor alle betrokkenen leidt tot minder werkgeluk, staat het groei en kwaliteit in de weg en kan het zelfs schadelijk zijn voor de individuele medewerker. Ik help graag mee om conflicten op te lossen, mensen weer op de rit te krijgen en teams te ontwikkelen tot samenwerkende professionals.

Als arbeids- en organisatiepsycholoog heb ik me gespecialiseerd in ongewenst gedrag op de werkvloer en psychosociale arbeidsbelasting. Ik ontwikkel doelgerichte interventies richting individuele medewerkers (‘daders & slachtoffers’) en teams, maar besteed ook aandacht aan leidinggeven in complexe situaties. Teams kunnen gezamenlijk werken aan een positief ethisch klimaat van de organisatie, wat een belangrijke voorwaarde is voor een veilige werkomgeving. Als zelfstandig gevestigd arbeidsmediator help ik geschillen bespreekbaar maken en oplossen.

Corona-proof locatie

Mijn coachkamer en mediationruimte zijn coronaproof ingericht. Na iedere sessie worden de oppervlakten (tafel, deurklink etc.) afgenomen en de ruimtes geventileerd. De trainingsruimte wordt in het najaar van 2020 verbouwd; opdrachten met grotere groepen en trainingen worden vooralsnog op externe (veilige) locaties georganiseerd. Uiteraard in overeenstemming met RIVM-richtlijnen.

Coaching

Individuele coaching trajecten bij carrière- of levensvragen.

Mediation

Conflictbemiddeling tussen werkgever en werknemer of collega’s onderling.

Teamontwikkeling

Trainingen, heidagen en vernieuwende interventies om teams (weer) succesvol te maken.