Werkvloer in transitie

Werkvloer in transitie

De COVID-maatregelen hebben grote impact op de werkvloer. Met vallen en opstaan zijn thuiswerken en digitale meetings gemeengoed geworden en een terugkeer op korte termijn naar ‘het oude normaal’ is nog niet in zicht. De impact van deze transitie op medewerkers en leidinggevenden is groot en kent talloze positieve én negatieve effecten.  Op productiviteit en welbevinden, maar ook op de interactie tussen collega’s.

Ook mijn inzet in organisaties is hierdoor veranderd. Mijn focus op gedoe op de werkvloer en het ontwikkelen van sociale veiligheid is onverminderd, maar aangevuld met nieuwe vraagstukken.

Conflicten op de werkvloer zijn teruggelopen (wat niet onlogisch is als de ‘werkvloer’ niet meer volledig bestaat) maar dat betekent niet dat ze niet meer bestaan. Een collega ontlopen (of wegklikken) gaat wat makkelijker wanneer je elkaar niet meer dagelijks tegenkomt. Maar daarmee is de relatie niet hersteld. Gedoe op de digitale werkvloer is voor een leidinggevende een stuk minder makkelijk te herkennen en op te lossen. Mogelijk kan ik als (arbeids)mediator iets voor je betekenen.

Er is nog te weinig bekend over de sociale veiligheid in de nieuwe hybride organisatie; fysieke ervaringen nemen wellicht af, maar wat gebeurt er in onderling app-verkeer tussen collega’s? Waarbij negeren ook ervaren kan worden als pestgedrag. Hoe houd je als leidinggevende grip op de mentale gesteldheid van je medewerkers wanneer je ze niet meer dagelijks ziet? Wanneer je samen met je medewerkers het morele kompas van team of organisatie samenstelt, ontstaan mooie gesprekken, wederzijds begrip en nieuwe inzichten.

De Hybride* werkvloer

Zie de huidige situatie niet als tijdelijk, maar richt de werkvloer met een frisse blik opnieuw in; online waar het moet en effectief is, offline waar mogelijk. Maar dan wel optimaal gebruikmakend van de opgedane ervaringen en een heldere visie op de kracht van de hybride werkvloer. Dat vraagt om een andere manier van werken, nieuwe processen en een andere vorm van collegialiteit.

Ga met je medewerkers naar de tekentafel en ontwerp samen de nieuwe hybride werkvloer! Ik ontwikkelde een scan waarmee je snel inzicht krijgt in de huidige situatie; een mooi startpunt voor de transitie naar het nieuwe werken!

*de hybride organisatie werkt deels off-line en deels on-line, afhankelijk van de organisatie-specifieke eisen.

Iedere situatie vraagt om maatwerk; ik kom graag langs, neem een kopje koffie voor je mee en dan bespreken we wat ik voor je kan betekenen.